Όταν η κοκκινοσκουφίτσα έφαγε το λύκο #42 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ.

https://www.youtube.com/watch?v=hc-mEXEumy0

https://www.globalcitizen.org/en/content/pad-man-film-shortlisted-for-oscars/

https://medium.com/the-establishment/yes-trans-women-can-get-period-symptoms-e43a43979e8c

https://www.self.com/story/male-period-trans-model-kenny-jones

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/05/five-activists-breaking-taboos-around-menstruation/

https://www.bustle.com/p/6-period-taboos-we-still-need-to-talk-about-13185809

https://helloclue.com/articles/culture/how-did-menstruation-become-taboo

https://helloclue.com/articles/culture/36-superstitions-about-periods-from-around-world

https://iwhc.org/2016/03/blood-sweat-and-tears-how-menstruation-holds-women-and-girls-back/

https://redschool.net/13-powerful-reasons-love-period-menstrual-cycle-part-1/

https://www.myjewishlearning.com/article/menstruation-and-family-purity-taharat-ha-mishpacha/

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_and_menstruation

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07399338609515719?journalCod...

0:00:00
0:00:00