Λογοδιάρροια με τον Γιωρίκα και τον Κωστίκα - 10 - Το μήλο ως προϊόν επιτάχυνσης του καπιταλισμού

0:00:00
0:00:00