Λογοδιαρροια με τον Γιωρικα και τον Κωστικα - Το μηλο ως προιν επιταχυνσης του καπιταλισμου