Σποτάκι ενάντια στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου

ΑΣΥΛΟ ΑΓΩΝΩΝ
ΟΧΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ