Ενημερωτική ζώνη

Ενημέρωση για 17Ν Θεσσαλονίκη (19-11-2012)

0:00:00
0:00:00

Τηλεφωνική επικοινωνία με εργαζόμενο του ΜΕΤΡΟ (14-11-2012)

0:00:00
0:00:00

Ενημέρωση σχετικά με την καταστολή των καταλήψεων (17-10-2012)

0:00:00
0:00:00

Ενημέρωση για τα καστρόπληκτα (15-10-2012)

0:00:00
0:00:00

Ενημέρωση από εργαζόμενους στις εργολαβίες του ΑΠΘ (08-10-12)

0:00:00
0:00:00

Εκπομπή για την καταστολή της ΔΕΛΤΑ (05-09-2012)

0:00:00
0:00:00

Ενημέρωση από εργαζόμενο της Βιο.Μετ. (04-09-2012)

0:00:00
0:00:00

Ενημέρωση για την απεργία των ανθρακωρύχων στην Ισπανία (22-06-2012)

Η τηλεφωνική επικοινωνία με σύντροφο από Γιάννενα ξεκινάει περίπου στο 09:30.

0:00:00
0:00:00

Επικοινωνία με σύντροφο για γεγονότα στα Ιωάννινα(01-06-2012)

0:00:00
0:00:00

Ενημέρωση για αυτόνομο ιατρείο Βόλου (01-06-2012)

0:00:00
0:00:00

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου